---Nostalgiklubben 10år---
       2006-2016


Hej och välkommen till
föreningen som är öppen

för alla som gillar gamla
saker, fordon och företeelser
av alla slag.
Föreningen bildades i maj 2006
för att samla likasinnade och
ta tillvara deras intresse samt
att anordna div. aktiviteter.

Medlemsavgiften är 100:- per år och pers. eller 250:- för hel familj.
BG 5915-2736


Nostalgiklubben på filminspelning!

Några av medlemmarna bidrog med sina fordon vid en filminspelning i Gävle

Se en videosnutt HÄRStyrelsen
Nostalgi (grekiska nostos= hem, och algos=sjuka) betyder längtan efter ett ofta idealiserat förflutet

Begreppet myntades ursprungligen år 1678 av den 19-årige schweiziske läkarstudenten Johannes Hofer
som en medicinsk diagnostisk term för sjuklig hemlängtan.
Vissa krigsveteraner från det Amerikanska inbördeskriget (1861-1865) som förmodligen led av vad vi idag
skulle kalla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) fick diagnosen att de led av nostalgi.

På 1600- och 1700-talen ansågs nostalgi vara en allvarlig och ibland dödlig sjukdom.
På den tiden var det unga soldater - som låg i krig långt hemifrån - som led av nostalgi.

Så här skriver 1700-talsläkaren Leopold Auenbrugger om nostalgi hos sina patienter:
 "De sover dåligt, känner sig deprimerade och har koncentrationssvårigheter. De kroppsliga symtomen är hjärtklappning,
ätstörningar, smärta, magont, andnöd. De blir tystlåtna, apatiska och enstöriga. De suckar och stönar i ett och blir till slut
totalt likgiltiga inför livet. Ingenting kan hjälpa dem, varken medicin, argument, löften eller hot om bestraffning.
 Kroppen tynar bort medan hela deras jag är riktat mot denna fåfängliga längtan...".

En betydelseglidning gjorde att uttrycket snart även betecknade längtan efter platsen för en oskuldsfull barndom.
Immanuel Kant var den förste som hävdade att nostalgin är en längtan efter ett snarare än ett där.
Det är i denna moderna tidsinriktade betydelse ordet oftast används i dag.
Webansvarig: Göran Edel
Källa: WikipediaNostalgiklubben
Bildarkiv

PåGång
Gästboken

Köp&Sälj

Länkar

KontaktaKlubben